กองช่าง

 • นายโชคนิพัทธ์ โภคสมบัติ

  นายโชคนิพัทธ์ โภคสมบัติ

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0982654439
  • นางสาวชนัญชิดา รัตนวาร

   นางสาวชนัญชิดา รัตนวาร

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 0625617219
  • นายเลิศศักดิ์ แรงหาญ

   นายเลิศศักดิ์ แรงหาญ

   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 0811528266
  • นายเศกสันต์ พรรณโรจ

   นายเศกสันต์ พรรณโรจ

   พนักงานขับรถยนต์ 0931234097
  • นายอยุธยา กงทอง

   นายอยุธยา กงทอง

   คนงาน 0878230112

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page