กองคลัง

 • ผู้อำนวยการกองคลัง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  ว่าง
  • นางบัลลังก์ รัตนวาร

   นางบัลลังก์ รัตนวาร

   ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 0817823545
   • นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง

    นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 0626256194
  • นางสาวสุชาดา ฉายประเวช

   นางสาวสุชาดา ฉายประเวช

   นักวิชาการพัสดุ 0982477987
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   นางสาววรัชยา หมื่นนุช 0983897688
   • นางสาวธมกร เกษมสุข

    นางสาวธมกร เกษมสุข

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 0970858636
  • เจ้าพนักงานพัสดุ

   เจ้าพนักงานพัสดุ

   ว่าง
   • นางสาวสุพรรณี เนตรวงค์

    นางสาวสุพรรณี เนตรวงค์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0876042256
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   นางสาวไข่มุก จันทบุปผา 0801278964
   • นางสาวอมรรัตน์ ดิษฐ์คีรี

    นางสาวอมรรัตน์ ดิษฐ์คีรี

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 0968617729

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต