กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ผู้อำนวยกองการศึกษา

  ผู้อำนวยกองการศึกษา

  ว่าง
  • นางบัลลังก์ รัตนวาร

   นางบัลลังก์ รัตนวาร

   ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 0817823545
   • นางปรัศนีย์ ม่วงต๊ะ

    นางปรัศนีย์ ม่วงต๊ะ

    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 0871402159
  • นางสาวอรดี เนตรวงค์

   นางสาวอรดี เนตรวงค์

   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 0852826704
   • นางสาวจิราภา นิพรรัมย์

    นางสาวจิราภา นิพรรัมย์

    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 0909612776
  • นางสาวเกสรา บุญชู

   นางสาวเกสรา บุญชู

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 0972987545
   • นางสาวลัดดา หลวงไชย

    นางสาวลัดดา หลวงไชย

    ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 0872060270
  • นางบัลลังก์ รัตนวาร

   นางบัลลังก์ รัตนวาร

   ครู 0817823545
   • ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

    ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

    ว่าง
  • นางสาวอภินันท์ จันทรืศรีทอง

   นางสาวอภินันท์ จันทรืศรีทอง

   ครู 0879414241
   • นางสาวสุภศร อยู่ถนอม

    นางสาวสุภศร อยู่ถนอม

    ผู้ดูแลเด็ก 0624812509
  • นางมะลิ สิงห์สมบัติ

   นางมะลิ สิงห์สมบัติ

   ครู 0625160314
   • นางสาวอัจฉรา หลวงไชย

    นางสาวอัจฉรา หลวงไชย

    ผู้ดูแลเด็ก 0623521041

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page