สำนักปลัด

 

 

 • หัวหน้าสำนักปลัด

  หัวหน้าสำนักปลัด

  ว่าง
  • จ่าเอกวัชระ เรืองนาม

   จ่าเอกวัชระ เรืองนาม

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด 0811778404
   • นางสาววาสนา สง่างาม

    นางสาววาสนา สง่างาม

    นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ 0899304502

  • นางวิรวรรณ บุญครอง

   นางวิรวรรณ บุญครอง

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0968769227
  • นางสาวภัสนันท์ แซ่ซิ้ม

   นางสาวภัสนันท์ แซ่ซิ้ม

   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0831201562
  • นางสายรุ้ง เสงี่ยมกลาง

   นางสายรุ้ง เสงี่ยมกลาง

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 0864952579
  • นายรณชัย ปรองดอง

   นายรณชัย ปรองดอง

   คนงาน 095-8175017
  • นางสาวเกษณี บางเพชร

   นางสาวเกษณี บางเพชร

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 0833093816
  • นางกฤษณะ ยิ้มละมัย

   นางกฤษณะ ยิ้มละมัย

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 0860128411
  • นางสาวสุนิสา ซื่อพร้อม

   นางสาวสุนิสา ซื่อพร้อม

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 0643912093
  • นางสาววราภรณ์ พรมมา

   นางสาววราภรณ์ พรมมา

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 0803940811
  • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ว่าง
  • นายปัญญา เรืองครุฑ

   นายปัญญา เรืองครุฑ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0889283902
  • นายธวัช จันทร์หอม

   นายธวัช จันทร์หอม

   พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา 0960536049
  • นางบุญเลิศ ประกอบผล

   นางบุญเลิศ ประกอบผล

   แม่บ้าน 0842270668
  • นายสัญญา หลวงไชย

   นายสัญญา หลวงไชย

   คนงาน 0933142273
  • นางสาวนาตยา ใจมนต์

   นางสาวนาตยา ใจมนต์

   คนงาน 0855797136
  • นายจักรกฤษณ์ สมาน

   นายจักรกฤษณ์ สมาน

   พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) 0917750715

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต