ข้อมูลผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

 • นายกมล กิจจานนท์

  นายกมล กิจจานนท์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0894013312
  • จ่าโทมนัส บางเพชร

   จ่าโทมนัส บางเพชร

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0871403690
  • นายวัชชิระ เดือนฉาย

   นายวัชชิระ เดือนฉาย

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0813036999
  • นางสาวส้มแป้น สำอาง

   นางสาวส้มแป้น สำอาง

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0852478016
  • พันจ่าเอกวีระ มีตาล

   พันจ่าเอกวีระ มีตาล

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0817637192
  • จ่าเอกวัชระ เรืองนาม

   จ่าเอกวัชระ เรืองนาม

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด 0811778404

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต