คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

 • นายกมล กิจจานนท์

  นายกมล กิจจานนท์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0894013312
  • จ่าโทมนัส บางเพชร

   จ่าโทมนัส บางเพชร

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0871403690
  • นายวัชชิระ เดือนฉาย

   นายวัชชิระ เดือนฉาย

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0813036999
  • นางสาวส้มแป้น สำอาง

   นางสาวส้มแป้น สำอาง

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0852478016

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

 • นางสาวเสวย เอกนิกร

  นางสาวเสวย เอกนิกร

  ประธานสภา 0861448239
  • รองประธานสภา

   รองประธานสภา

   รองประธานสภา 0656147545
  • พันจ่าเอกวีระ มีตาล

   พันจ่าเอกวีระ มีตาล

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 0817637192

  • นายวุฒิพงศ์ บางเพชร

   นายวุฒิพงศ์ บางเพชร

   สมาชิกสภา ฯ หมู่1 0918702103
  • นายคำรณ ส่งศรี

   นายคำรณ ส่งศรี

   สมาชิกสภา ฯ หมู่2 0910383738
  • นางสาวเสวย เอกนิกร

   นางสาวเสวย เอกนิกร

   สมาชิกสภา ฯ หมู่3 0861448239
  • นายธาดา สมาธิ

   นายธาดา สมาธิ

   สมาชิกสภา ฯ หมู่4 0640968091
  • นางสาวจันตรี โตวิรัตน์

   นางสาวจันตรี โตวิรัตน์

   สมาชิกสภา ฯ หมู่5 0964149323
  • นางสุวรรญา ฉิมวิเนตร

   นางสุวรรญา ฉิมวิเนตร

   สมาชิกสภา ฯ หมู่6 0955636597
  • นายไชยา มีสุข

   นายไชยา มีสุข

   สมาชิกสภา ฯ หมู่7 0656147545

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต