ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุมพล ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ณ ร.ร.บ้านป้องกันตนเองฯ ร.ร.บ้านด่านชุมพล และบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ม.4

วันที่​ 6​ กรกฎาคม​ 2565​ นายกมล​ กิจจานนท์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลพร้อมคณะผู้บริหาร​ ลงพื้นที่ต้อนรับ​ นาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พันเอก อนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา​ ซึ่งได้เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล​ จำนวน​ 2​ รายโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ​

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต